Wednesday, August 31, 2011

కాంగీలకి ఆక్సిజన్'రక్తం' విరుస్తామంటున్న ఎక్స్ పీఆర్పీలు!

ఓ పాతికేళ్లక్రితం ఎం ఆర్ ప్రసాద్ అని ఓ మిమిక్రీ ఆర్టిస్టు (రాజమండ్రి అనుకుంటా) తరచూ తన మిమిక్రీ తో కొన్ని సన్నివేశాలని సృష్టించి, ఆడియో క్యాసెట్లు రిలీజు చేసేవాడు.  (ఇప్పుడేం చేస్తున్నాడో తెలీదు).

అతని క్యాసెట్లలో అందర్నీ ఆకట్టుకొన్నవాటిల్లో ఒకటి "చిరంజీవి-శ్రీదేవిల పెళ్లి". సినీ ఆర్టిస్టుల గళాలని అనుకరిస్తూ కామెడీని ప్రవహింపచేశాడు. కడుపుబ్బ నవ్వకుండా వుండలేము!

ఆ క్యాసెట్లో బోనస్ గా ఓ స్కిట్ అందించాడు--పాత తరం విలన్ నాగభూషణం (మంచిమనసులు) ఓ సినిమా తియ్యదలుచుకుని, హీరో కోసం ప్రకటన ఇస్తే, నాగేశ్వర రావు, రామా రావు, కృష్ణ, శోభన్ బాబు--ఇలా అందరూ తమ కొడుకులని హీరోగా రికమెండు చేస్తూ, "ప్రక్కనుంచీ, వెనుకనుంచీ, ముందునుంచీ, పైనుంచీ" తమ తమ సహకారాలని ఆయనకి వాగ్దానం చేస్తారు!

అందులో అందరూ అనే మాట "నా కొడుకులని ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకోండి! నన్నుకూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకోండి!" అని.

ఇప్పుడు--చిరంజీవి పాపం--ఇదే డైలాగు కాంగీ వాళ్లకి అనేకసార్లు చెపుతున్నా--వాళ్లు "వాడుకోవడం లేదు" అని ప్ర రా పా "సామాజిక న్యాయులు" బొచ్చెలాంటివాళ్లమీద ఆగ్రహించడంలో తప్పేమైనా వుందా?

యేమో మరి!

Monday, August 29, 2011

పరిత్రాణాయసాధూనాం.....సారధ్యం.....మంత్రాంగం

ఇదివరకటి ఫ్ర రా పా లో శల్యుడెవరో, శకుని యెవరో నాకు తెలీదు గానీ, భలే రాజకీయం నడిపిస్తున్నారు. 

వై ఎస్ ఆర్ దగ్గర మంత్రులుగా పనిచేసినవాళ్లు అందరూ ఆయన బొమ్మమీదే గెలిచారు అన్నది అతిశయోక్తికాదు. 

అలాంటివాళ్లందరూ ఇప్పుడు, సహజంగా,  అందుకు కృతఙ్ఞతగా "వైయెస్సార్ కాంగ్రెస్" లో చేరాలి కదా?

లేదూ, మేము సోనియా బొమ్మే పెట్టుకొని గెలిచాం, అందుకే జగన్ తో చేరడంలేదు అనైనా చెప్పాలికదా?

సరే. నిజంగా వైఎస్సార్ బొమ్మతో గెలిచి, ఇప్పుడు కాదు పొమ్మంటున్నవాళ్లు--ఇంకా మంత్రులుగా, నాయకులుగా కొనసాగుతున్నవాళ్లు యెవరికి కృతఙ్ఞులుగా వుండాలి?

సహజంగా, నిస్సందేహంగా, మన చిరంజీవికే కదా?

ఆయన ఫోటోలూ, బ్యాడ్జీలూ లేకుండా మీరు జిల్లాల్లో పర్యటనలు కొనసాగిస్తారా? హౌ డేర్ యూ? 

మీరు ఆయన ఫోటోలు పెట్టుకున్నాసరే, లేదా జగన్ తో చేరినా సరే, లేదా రాజీనామాలుచేసి మళ్లీ యెన్నికల్లో నిలబడినా సరే!

అంతేగానీ, వెధవ్వేషాలెయ్యకండి! అని హెచ్చరిస్తున్నారు ప్ర రా పా "ఆన్నా" లు!

బాగుంది కదూ?

Sunday, August 14, 2011

వార్తాహరులూ.......3.......సందేశాలూ

ఆ విధంగా ఒకానొక దివసంబున నా కవుంటర్లో పనిలో వుండగా, రద్దీ తక్కువగా వున్న సమయంలో మేనేజరు గది నుంచి పిలుపు. లోపలికి వెళ్లేసరికి ఓ కస్టమరు ని పరిచయం చేసి, నా వివరాలు చెప్పమన్నాడు మా మేనేజరు. 

బయటికి వచ్చేసరికి, మా కొలీగ్ ఫ్రెండ్స్ "పెళ్లి సంబంధమే" అని గొడవ.  నిజంగానే ఓ పెద్దింటి సంబంధం చెప్పాడాయన. జరగలేదనుకోండి.

ఆలా మొదలైన పెళ్లి సంబంధాల పరంపరలో, ఓ సారి మా వూరు వెళ్లినప్పుడు, ఇంకో సంబంధం గురించి చెప్పారు.

మా వీధి పోస్ట్ మేన్, కాకినాడలో మా (అప్పటికింకా కాని) తోడల్లుడిగారి వీధి పోస్ట్ మేన్ చుట్టాలట. ఆ పోస్ట్ మేన్ నా వుద్యోగం, వివరాలూ మా పోస్ట్ మేన్ ద్వారా తెలుసుకొని, ఆయనకి చెపితే, వెంటనే మా కాబోయే మామగారిని మా ఇంటికి పంపించాడు. మిగతావన్నీ యథావిథిగా జరిగి, ఇదిగో, మా కాపురం ఇన్నేళ్లుగా జరుగుతోంది!

అందుకనే, "ఆ పోస్ట్ మేన్ ని తన్నాలి" అని అప్పుడప్పుడూ తిట్టుకోవడం. 

అదీ "నేనూ నా రాక్షసి" కథ.